Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chon Buri

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
graphic

การร้องเรียนกลิ่นเหม็น และเสียงดัง จากการประกอบกิจการของบริษัท เพนท์แอพพรีเคชั่นซิสเต็มท์ จำกัด

การร้องเรียนกลิ่นเหม็น และเสียงดัง จากการประกอบกิจการของบริษัท เพนท์แอพพรีเคชั่นซิสเต็มท์ จำกัด

วันที่ 17 ธันวาคม 2562 ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมติดตามตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และองค์การบริหารส่วนตำบลบางนาง กรณีการร้องเรียนกลิ่นเหม็น และเสียงดัง จากการประกอบกิจการของบริษัท เพนท์แอพพรีเคชั่นซิสเต็มท์ จำกัด พบว่าโรงงานมีการดำเนินการตามปกติ และมีการดำเนินการตามคำสั่งให้ปรับปรุงแก้ไขจากองค์การบริหารส่วนตำบลบางนางครบถ้วน จากการตรวจสอบพบว่าบริเวณโดยรอบโรงงานไม่มีกลิ่นและเสียงดัง คณะเจ้าหน้าที่ จึงแนะนำให้เพิ่มพื้นที่สีเขียวบริเวณกำแพงด้านทิศใต้ของโรงงาน ซึ่งติดกับบ้านเรือนประชาชน และให้ดำเนินการขออนุญาตการประกอบกิจการในส่วนของการขยายโรงงานให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายต่อไป

แกลเลอรี่