Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chon Buri

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
graphic

การลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนในพื้นที่ได้รับกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการของบริษัท โพลีไทย รีซอร์สเซส จำกัด

การลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนกรณีประชาชนในพื้นที่ได้รับกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการของบริษัท โพลีไทย รีซอร์สเซส จำกัด

วันที่ วันที่ 11 มีนาคม 2563 สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี อำเภอบ่อทอง เทศบาลตำบลธาตุทอง กำนันตำบลธาตุทอง และผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 กรณีประชาชนในพื้นที่ได้รับกลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการของบริษัท โพลีไทย รีซอร์สเซส จำกัด ประกอบกิจการเกี่ยวกับ บดย่อยชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และพลาสติกทุกประเภท ซึ่งเป็นการประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 ลำดับที่ 106 จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าโรงงานประกอบกิจการบางส่วน โดยหยุดการประกอบกิจการหลอมพลาสติก แต่ให้คนงานคัดเศษพลาสติกเพื่อเตรียมใช้สำหรับกระบวนการผลิตเม็ดพลาสติก บริเวณอาคารหมายเลข 1 เป็นพื้นที่ติดตั้งเครื่องจักรหลอมพลาสติก มีผนังปิดบางส่วน และมีการติดตั้งระบบบำบัดอากาศแบบ wet scrubber ซึ่งมีสภาพอาจไม่พร้อมใช้งาน เนื่องจากน้ำในระบบมีสภาพเน่าเสีย อีกทั้งในอาคารหมายเลข 3 ซึ่งเป็นอาคารที่มีการหลอมเม็ดพลาสติก มีการติดตั้งเครื่องจักรสำหรับหลอมเม็ดพลาสติกโดยไม่มีการติดตั้งระบบบำบัดอากาศ จึงอาจเป็นเหตุให้เกิดกลิ่นเหม็นออกสู่ภายนอก ทั้งนี้ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535  จะดำเนินการออกคำสั่งให้ปรับปรุงหรือหยุดดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

แกลเลอรี่