Loading...

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

Provincial Office of Natural Resources and Environment Chon Buri

ขนาดอักษร
เปลี่ยนการแสดงผล C C C
TH EN
graphic

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ประสานและอำนวยการ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงความหลากหลาย มีความอุดมสมบูรณ์ สมดุล เพื่อเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน